Synthetisch Privacybeleid

SYNTHETISCHE INFORMATIE VERMEDEN INGEVOLGE ART. 14 VAN DE AVG (ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELING) 2016/679

Volgens de wet zal deze behandeling gebaseerd zijn op principes van correctheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.

Volgens artikel 14 van de GDPR 2016/679 bieden wij u daarom de volgende informatie:

 

A – Doel van de uitdrukkelijk aangegeven behandeling: 1) Voldoen aan een contractuele verplichting (verkoop van goederen en diensten); 2) Naleven van wettelijke en regelgevende verplichtingen, inclusief die van fiscale aard (facturen, belastingaangiften, belastingbetalingen), sociale zekerheid (bescherming van de gezondheid van werknemers, verzekeringen en belastingverplichtingen); 3) Voorstellen van diensten of activa aan de betrokken persoon (dwz activiteiten voorafgaand aan het sluiten van een contract met derden); 4) Voer profilering uit om directe of indirecte marketing voor te stellen; 5) Om periodieke commerciële, informatieve, educatieve, nieuwsbriefcommunicatie te verzenden.

 

Speciale gegevensgevallen:

1. Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan derden voor de aangegeven doeleinden

 

B – METHODE VOOR GEGEVENSVERWERKING.

 

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op papier met de hand en op elektronische en geautomatiseerde wijze.

Binnen het bedrijf leren ze over uw persoonlijke gegevens, als beheerders of verwerkers:

   

 • werknemers, managers en directeuren of zakelijke partners.
 •  

 • administratief, samenwerkend of commercieel
 •  

 • Buiten het bedrijf kunnen uw gegevens worden verwerkt door:
 •  

 • werknemers die onderworpen zijn aan een niet-werknemerscontract dat buiten de faciliteiten van het bedrijf opereert
 •  

 • commercials die onderworpen zijn aan niet-werknemerscontracten die buiten de faciliteiten van het bedrijf opereren
 •  

 • adviseurs van welke aard dan ook (advocaten, artsen of accountants, ingenieurs, architecten, arbeidsconsulenten of andere professionals die al dan niet geregistreerd zijn in professionele registers).
 •  

 • Overheidsinstanties of overheidsdiensten voor de naleving van wettelijke verplichtingen

 

Het is uw recht om de lijst op te vragen en te verkrijgen van derden aan wie dergelijke gegevens worden doorgegeven. Uw toestemming is vereist voor de overdracht van de gegevens aan dergelijke derden, maar in geval van weigering kan het Bedrijf mogelijk niet de gevraagde diensten leveren of de verplichtingen nakomen waarvoor het zich eraan heeft gecommitteerd.

 

Omdat uw gegevens mogelijk van derden worden ontvangen, informeren wij u ook via dit formulier dat de bron van uw gegevens:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Het is mogelijk dat de verantwoordelijke de verwerking van uw gegevens delegeert aan andere verantwoordelijke partijen

Voor de zogenaamde ‘speciale’ gegevens die reeds ‘gevoelig’ zijn genoemd in overeenstemming met artikel 9 en 10 van de Europese verordening, kan de verwerking alleen plaatsvinden met uw voorafgaande schriftelijke toestemming, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet

Uw gegevens kunnen worden onderworpen aan profilering met uw optionele toestemming of in aanwezigheid van een legitiem belang van het bedrijf, niet in tegenstelling tot uw rechten.

Uw gegevens kunnen worden overgebracht naar een ander land.

 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de bestaande relatie met u uit te voeren en om wederzijdse bescherming van rechten en wettelijke verplichtingen te garanderen. U hebt het recht om gegevens te verwijderen.

Uw gegevens die niet voor specifieke wettelijke verplichtingen moeten worden bewaard, worden binnen tien jaar verwijderd

Met betrekking tot de profileerlogica verklaart het bedrijf het volgende: profilering wordt uitgevoerd om de browse-ervaring te verbeteren, ten behoeve van geanonimiseerde statistische analyse, voor commerciële doeleinden, of om online voorgestelde of verzonden advertentiegegevens te personaliseren.

 

C – RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen die uitdrukkelijk als nuttig worden erkend door

 

Regels:

   

 • U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Garant ter bescherming van persoonsgegevens
 •  

 • U hebt het recht om uw gegevens altijd juist en actueel te houden
 •  

 • U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken binnen de grenzen van de wet.
 •  

 • U hebt het recht om de door ons verwerkte gegevens te bekijken die betrekking hebben op u via een schriftelijke aanvraag, inclusief een IT-verzoek. U hebt het recht om binnen dertig dagen na het verzoek een antwoord in een afdrukbaar formaat te ontvangen.
 •  

 • U hebt het recht om uw gegevens op elk gewenst moment te corrigeren en bij te werken.
 •  

 • U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, binnen de grenzen van de wet.
 •  

 • U hebt het recht om uw gegevens te laten verwerken met beperkingen en daarom bewaard, maar niet gebruikt.
 •  

 • U hebt het recht op informatie en bent tegen het wijzigen en annuleren van uw gegevens.
 •  

 • U hebt het recht om uw gegevens – opgeslagen en verwerkt elektronisch – over te dragen aan een andere operator, in elektronisch leesbare vorm, zolang dit technisch mogelijk is.
 •  

 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, voor profilering, voor het gebruik van gegevens voor direct marketing, voor profilering door openbaar belang of voor wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek.
 •  

 • Het bedrijf kan onder bepaalde omstandigheden geautomatiseerde procedures toepassen om beslissingen te nemen die mogelijk rechtsgevolgen hebben voor uw persoon. In dat geval hebt u het recht om te verzoeken dat uw positie wordt beoordeeld door een menselijke operator.
 •  

 • Omdat uw gegevens voor e-commercedoeleinden kunnen worden verwerkt, kunnen ze worden overgedragen aan derde partijen die bij de distributieketen zijn betrokken.
 •  

 • Het bedrijf kan uw gegevens verwerken om met u te communiceren over commerciële of informatieve of educatieve initiatieven (c.d. nieuwsbrief). U kunt altijd bezwaar maken tegen dergelijke verwerking wanneer deze gebaseerd is op het legitieme belang van de eigenaar.
 •  

 • U hebt het recht om te worden geraadpleegd bij het beoordelen van beveiligingsprocedures voor de verwerking en bescherming van uw gegevens

 

D – AANDUIDING VAN DE ONDERWERPEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE BEHANDELING Uw gegevens kunnen worden verwerkt door de volgende onderwerpen:

   

 1. [eigenaar] Tauro Essiccatori srl – Via del Lavoro, 6 36043 – Camisano Vicentino (VI), C.F. en BTW nummer 03977800246
 2.  

 3. [mede-eigenaren] Geen
 4.  

 5. [vertegenwoordiger] Niet van toepassing
 6.  

 7. [verantwoordelijk] Volg deze link voor de lijst met externe processors persoonlijke gegevens
 8.  

 9. [RDP / DPO] Geen afspraak nodig

 

E – WIJZE VAN UITOEFENING VAN UW RECHTEN

 

Uw verzoeken kunnen worden uitgeoefend door schriftelijke communicatie met het bedrijf VIA DEL LAVORO 6, CAMISANO VICENTINO (VI) of met het e-mailadres info@tauroessiccatori.com, of, indien verstrekt, onafhankelijk binnen de persoonlijke ruimte elektronisch ter beschikking gesteld door middel van een unieke identificatie.

 

F – REFERENTIE NAAR HET VOLLEDIGE INFORMATIEMODEL

 

Dit document is een samenvatting van onze informatie.
Volg deze link voor de volledige informatie

Vraag een offerte aan

Vraag nu uw offerte aan:
wij antwoorden in 24/48 uur.

VRAAG EEN OFFERTE AAN

Interesse om Biosec te verkopen?

Neem contact met ons op en
wordt een Tauro dealer

NEEM CONTACT OP